Skicka in ditt bidrag till klaan@tajt.se.

För alla leder skall bifogas information om:

Bifoga gärna även bilder på lederna om sådana finns.

För att göra ledarkivet komplett är det även bra med profiler på de som skriver beta, så skicka gärna in en sådan också (frivilligt). Befintliga profiler kan du se här.


Tillbaka