Förare över brudberget boulderområde

KLAAN Klätterklubb - 1999


Området är beläget på Ingarö ett par mil öster om Stockholm. Tro för den skull inte att det handlar om bouldering på en sandstrand med havet i fonden. Det hade säkert stämt in om du hade åkt hit lite tidigare...för ett par tusen år sedan eller så.

Istället ligger området mitt inne i skogen. Det blir trots detta inte särskilt mörkt och skuggigt eftersom träden växer ganska glest framför klippartierna.

Området började utvecklas sommaren 1997 och då framförallt av DD, Stefan Pettersson och Micke Meyer. Det är inte på något sätt färdigutvecklat.

Området domineras av en relativt låg klippvägg, en gammal förkastningsbrant. Boulderproblemen finns dels på denna brant, i flera etage, dels på ett antal klippblock. Bergarten är granit. Klippan är till stora delar is- och vattenslipad, vilket ger den dess speciella karaktär. Landningarna är oftast utmärkta, även om exempel på det motsatta finns. Ta gärna med dig en stålborste eftersom vissa problem har en tendens att mossa till sig extremt snabbt.

Förutsättningar

Om du har några frågor om Brudberget, maila till KLAAN


Vägbeskrivning - Områdeskarta