Algerna kommer

Grad: 7b

Längd: 6 meter (2 bb + ankare)

Gjord av: Johan Luhr, 1992

Omdöme:

Boulderartad led med dålig landning (i vattnet). Relativt tung.

Betyg: **


Tillbaka