Algerna kommer

Grad: 7b

Längd: 6 meter (2 bb + ankare)

Gjord av: Johan Luhr, 1992

Beta:

Behövs ingen beta. Det är bara att grotta sig upp.


Tillbaka