Baretta

Grad: Fransk 8a+ (Göteborg, 7c)
Längd: ca 10m, 5bb
Gjord av: Johan Luhr, 1993

Omdöme:
Rute som ser ut som om den er simpel men hard. Jobbing på ruta viser at førsteinntrykket ikke alltid stemmer. I alle fall om man ikke er sterk nok til å gjøre alt feil.
Betyg: ***+

Beta: (för oss under 175)
Start med h og v hånd i stort horisontalt riss. Sett bena optimalt, for meg så funker det best med en slags venstre drop-knee med høyre fot på marginal list, og strekk opp med h. hand til list. Flytt v. fot opp mot horisontalt riss og ta liten list med v. hand, flytt v. fot opp på horisontal list og catch med v.hand ut til skrå list. Dette er tungt, men prøv å få v. hånd så høyt opp som mulig på denne lista. Match i denne, sett h fot opp i list som h.hand var i og catch med h. hand opp til trekant ved horisontalt riss. følg etter med venstre hand opp i risset og klipp tredje bolt. H. hand opp på venstre side av v-formet list, v. fot opp i enten heel eller toe hook ute til venstre i samme høyde som v. hand. V. hand opp i dårlig list, h fot opp der h. hand catchet til og ta list jug rett over hodet. V. hand opp til dårlig list, h fot opp på liten list over og v. fot opp til v. hands forrige tak. Tweek med v. kne og catch opp til god list og klipp bolt. Fortsett med h. hand opp til dårlig side tak, v. fot opp på dårlig list, h. fot på forrige jug tweek og catch med h. hand opp i tofinger. Opp med v. fot og catch videre til dårlig usynlig list over leppen (langt). V. hand opp til kanten og klipp. Tråkk gjennom med h. fot på siste jugg og ta slutt juggen med h. hand. Ikke fall og klatre opp til ankeret.


Tillbaka