The blond swedish nympho

Grad: Fb7c+
Längd: ca 3m
Gjord av: Ben Moon, Jerry Moffat, 1999

Omdöme:
Fingerhårt problem.
Betyg: ***

Beta:
Ligger nästan mitt på väggen till höger om kajen.
Starta med bägge händerna på grepp nedanför väggskölden. HH långt upp till höger till krimper (ignorera microkrimpern emellan). VH långt upp till liten sloper (ignorera sneda greppet emellan), matcha, upp med VH till stort sidgrepp, upp med HH på pinch till höger. Klar!


Tillbaka