Brown Sugar

Grad: 6b (6b+ enligt DD)

Längd: ca 8m (4 bb + ankare)

Gjord av: Kristian Dahlgren, 1990

Beta:

Krux vid 3:e bulten. Båda händerna på stora positiva juggar. Upp med v. hand i ett något halt jam/sidepull. Kliv upp med höger fots yttersida på en bra list rakt nedanför juggarna. Vänster fot på samma höjd som högerhanden. Dra till och plocka stor jug rakt upp.


Tillbaka