Clark Kent direkt

Grad: 6

Längd: ca 30 meter

Gjord av: Svadängs/Grankvist, 1979; Liljemark, 1980 (övre delen)

Beta:

Kruxet kommer efter ca 25m. En mikrokil 0.75 kan rekommenderas i sista sprickan och reducerar därvid ett potentiellt fall till ca 4 meter. Kliv upp från den markanta hyllan med högerfot på en liten men distinkt list. Små krimlister för händerna. Sträck dig upp med höger hand och ta ett laybackgrepp i sprickan, kliv upp med vänster fot på en liten sloperlist. Sträck dig upp med vänster hand och ta nästa laybackgrepp högre upp i sprickan. Kliv upp med höger fot på en bra list och sträck dig samtidigt upp med höger hand och ta slutgreppet. Hemma.


Tillbaka