Colombo

Grad: 7c/c+ (nedgraderad från 8a)
Längd: 10 meter, 6b + ankare
Gjord av: Johan Luhr, 1993

Beta:
Starta med v. hand i borrat enfinger och h hand på liten sidolist. Sätt fötterna högt och sträck dig upp till chippat trefinger med h. hand. V. hand upp till dålig list uppe tv. V. fot upp på slopiga fotsteg vid enfinger och catcha upp till tvärspricka med v. hand, följ efter med h. hand till vänster i tvärsprickan. H fot upp i trefinger, v hand långt tv i djup trefinger, v fot till dålig list, h hand vid sidan av v hand. h heelhook och sträck h hand upp till dåligt men stort sidtag, v. heelhook där h. hand var och v. hand till dåligt undercling långt ute till vänster. Sätt h heelhook där v. heelhook var och catcha upp till pinch med v hand. H fot tv om heelhook och v fot under undercling där v hand var. H hand upp till (dålig) list, h häl upp på dålig sloper, v hand bra sidtag, h fot upp på lister ute till vänster, v hand catch upp till jug, upp med fötterna och fortsätt med catcher upp på relativt bra grepp.


Tillbaka