Diktator

Grad: 6b?
Längd: 15m (4bb, 1 bult + ankare)
Gjord av: Johan Erlandsson, Staffan Erlandsson, 1997

Omdöme:
Väggklättring från blocket (som är märkvärdigt likt Afrikas konturer), till höger om Fördomsfri.
Betyg: *


Tillbaka