Elfe

Grad: 9a/a+

Längd: ca 15 meter, 7 bultar + ankare

Gjord av: Frédéric Nicole, 1997

Beta:

Starta med de två första QD ikopplade (vasst block under starten). Mellan 1:a och 2:a bulten: Lång låsning med h. hand. Sträck dig upp och tag en vertikal list med v. Flyta h. fot upp och till v. så att du får tryck på v.hand. Klipp 3:e QD (hårt). Vrid runt och upp och tag en liten crimplist med h. hand, mycket kroppsspänning här. Kliv upp med v. fot på smear och korsa långt till en liten crimper med v. hand. Klipp 4:e QD. Skicka bort h. hand till liten, sned crimper och kliv upp högt med v. fot rakt unde bulten. Klipp 5:e QD. Sträck dig nu mycket långt, dropknee med v.ben, till en liten crimplist (den vänstra) ovanför bulten. Tag en minimal list med h. hand som hjälpgrepp och skicka sedan vidare till en dålig sloper. Placera v. hand på liten crimper på sloperns v. sida. Lås in, klipp 6:e QD, och tag sedan ytterligare en list med h. hand. Lås in och tag ett platt grepp med v. hand. heelhook snett v. ovanför bulten. Tag en sloper t.h om 7:e QD och klipp denna. Lättare klättring till toppen.


Tillbaka