Flyglottan

Grad: 6c+
Längd: 12m (5bb + ankare. Ankaret gemensamt med Aerosion)
Gjord av: Johan Erlandsson, Staffan Erlandsson, 1994

Omdöme:
Väggklättring snett vänster över det brantaste partiet. (Startar precis till vänster om Aerosion och delar dess 1:a bb.)
Betyg: ****


Tillbaka