Flyglottan

Grad: 6c+
Längd: 12m (5bb + ankare. Ankaret gemensamt med Aerosion)
Gjord av: Johan Erlandsson, Staffan Erlandsson, 1994

Omdöme:
Väggklättring snett vänster över det brantaste partiet. (Startar precis till vänster om Aerosion och delar dess 1:a bb.)
Betyg: ****

Beta:
Slugga in från höger, mot 2:a bb. Matcha i jugen under bulten, med VH högst upp. VF på ett streck på en vertikal bit i överhänget. HH rakt upp mot en list, kan vara svår att se. Upp med HF i jugen under 2:a bb. VH i gaston till vänster. Fortsätt snett vänster, korsa mot de dubbla jugarna vid 3:e bb. Plocka två utstående grepp och slappa hyllan. Finito. Hem till frugan!


Tillbaka