Hubble

Grad: 8c+

Längd: Kort

Gjord av: Ben Moon - 1990

Beta:

Placera båda händerna på det tydliga flaket/listen, h. ovanför v. Sätt v. f. på greppet på läppen av "starttaket", dra dig upp och etablera dig på leden, smeara med h. f. på läppen och sträck dig runt taket så att du når en pinch med v. hand. Flytta h.fot till bra grepp strax under och t.h om h. h. Flytta h.h. till pinchaktigt undercut på läppen av andra taket. Sätt nu v. f. på steget ovanpå startgreppet och h.f. på smear mellan taken. Lås in på h.h. och tag ett tvåfingers undercut, mellan pinchen och det pinchaktiga undercutet, med v. h. .V. f. på smear på läppen av det första taket. H. h. nu till slopig list upp till h. Crimpa på denna och placera v. f. på fyrkantig list strax ovanför smearet. Droppa h. f. under första taket för att få v. h. till ett undercut till v. och nedanför crimplisten du håller i. Flytta nu tillbaka h. f. till smearet du stod på tidigare, dra dig upp och
ta crimpern på det v.riktade flaket/hörnet (svårt att se nedifrån) med h. h. och ta sedan det tydligt bra greppet precis ovanför. Hemma.


Tillbaka