Idefix

Grad: 7c+
Längd: två klättrare, 3bb + ankare
Gjord av:

Beta:
Bägge händerna på startjug, fötter högt upp på två lister, v. fot högre än h. fot. Catch med v hand upp i dåligt sidtag, sätt h. fot i rund formation till v om h. hand, flagga med v. ben och tag chippad list till h. med h. hand och catcha med h. hand upp till relativt bra grepp. V. fot ut på smear, h fot ut på tunn chippad list långt ute till h. släpp v fot och dra upp till list till v. om tredje bulten med v. hand. Sätt h. fot på första chippade listen, v. fot långt ute till v på litet fotsteg på kanten och catcha med h. hand upp till jug. Är du kort kan det löna sig att catcha till listen under juggen och dra vidare till juggen.
Tredje bulten kopplas bäst efter det att man har passerat den, detta kräver dock en uppmärksam säkrare, eftersom man faller nästan till backen om man missar juggen.


Tillbaka