Ignition

Grad: 7a (6c+ enligt DD)

Längd: ca 10 meter, 6 bb + ankare (dåligt och felplacerat)

Gjord av: Daniel Bidner, Ulrica Edholm, Johan Luhr, 1992

Beta:

Krux nära toppen från tvärsprickan, ut vänster och upp. Höger hand på bra grepp långt ut till höger. Vänster hand långt ut till vänster runt kanten. Följ efter med fötterna bortåt v. Flytta h.hand till liten ficka ovanför v. hand, "utanpå" kanten. V. hand rakt upp till bra crimplist. Flytta upp fötterna något och dyna/sträck dig till bra grepp på kanten/toppen. Klipp bulten. Kliv upp på plattan och klipp ankaret.


Tillbaka