Intermezzo (XV gelöst)

Grad: 9a
Längd: ca 12 meter, 7b + ankare
Gjord av: Klem Loskot, 1997(98)

Beta:
VH på jug, HH till dålig pinch. Flytta upp HF på väggen och VF precis ovanför VH. Dropknee med V, HH till liten pinch. VH till dålig list rakt upp, flytta HF något inåt och ryck vidare med VH till bättre list ngt högre upp th. HH nu till sidepull ute till h ngt lägre än VH. Upp med fötterna, VF på smear och HF på pinchen. Skicka nu HH till liten sidepull ute th. Deadpoint VH till liten crimper rakt upp (långt). VF till list ute tv, flagga maximalt, lås in på VH och sträck dig upp till en sidepull/pinch rakt upp. Lägg långsamt över trycket på HH genom att vrida runt kroppen och flytta upp HF. VH runt kanten till slopig liten list, skicka vidare ut tv till ngt bättre sidepull. Flytta fötterna runt kanten och tag sedan en liten crimper precis ovanför VH med HH. VH till omvänd sidepull på v sida i den grunda diedern. VF till smear ute tv utanpå diedern. VH ngt nedåt till enfingers undercling. Kort flytt med HH till grunt tvåfinger. Upp med HF, därefter deadpoint med HH till ännu ett grunt tvåfinger. HF till dåligt smear, kors till sloper ovanför HH, häv pendeln och tag stor, dålig pinch rakt upp med HH. VF till smear VH till pinch rakt upp. Smeara med HF och dyna till slutjuggen.


Tillbaka