Isaxel

Grad: 7b
Längd: 14m (6bb + ankare)
Gjord av: Johan Erlandsson, Staffan Erlandsson, 1998

Omdöme:
Svagt överhängande klättring på mestadels goda grepp. Gå ut till vänster vid andra bulten på Himmler och sedan rakt upp.
Betyg: **

Beta:
Från sidepulljug precis innan övergången till sva. VH ut i krimpigt men bra undercling, HF på sned smearaktig list, VF på den vänstra av de två stora listerna tv. Tveaka något med h, lås in på VH och sträck dig upp till ganska litet men positivt sidepull precis ovanför läppen (det vänstra av de två), använd tummen. Kliv upp med HF på det stora steget, flagga eventuellt med VF, och sträck dig långt upp till liten men bra list rakt upp. Resten är lätt.


Tillbaka