Kojak

Grad: 7c (nedgraderad från 8a)
Längd: ca 10 meter, många bultar
Gjord av: Johan Luhr

Beta:
Starta med att få vänster hand in i första greppet i diedern, h fot upp på hylla, v fot upp i heelhook under hyllan. H hand upp till nästa grepp i diedern, v fot upp på litet fotsteg på väggen vid v hand, H fot upp längre ut på väggen, v hand upp på chippad list, upp med v fot, skicka h hand upp i underclinget och etablera dig där. För korta personer, sätt v fot på obefintligt fotssteg i linje med repet under underclinget, h fot upp i höjd med undercling th drop h knä och catcha med h hand upp i chippat grepp på arreten. Upp med v fot på arreten och v hand till chippat grepp tv om arreten. H hand på vertikal list inne i diedern, fötterna ut på små lister ovanför underclinget. H fot in i trekantigt hål, dra till och catcha "sängknopp" med h hand. V hand upp i litet undercling ovanför sängknoppen, v fot upp i v hands senaste grepp, v drop knee och upp till grundligt chippad list med v hand. Upp med fötterna, och glöm inte att även om slutet inte är beskrivet är det likväl bökigt. Lösningen ligger i ett grepp för v hand långt ute till vänster.


Tillbaka