Lutande tornet

Grad: 7a+ (7a enligt Erik)

Längd: 14 meter (5 bb)

Gjord av: Johan Luhr, Daniel Bidner, 1992

Beta:

Svår led att läsa - många möjligheter. Följ den lättaste vägen upp till sista bulten. Cruxet löses genom att använda en liten tvåfingerlist för h. hand. Boulderartad.


Tillbaka