Mongejura SV pillar

Grad: 6
Fördelning av grader: Grad 6: 3st; grad 5+: 3st; grad 5 och 5-: 7 st. I övrig t mest 4 och 4+
Längd: 900 m, 24 replängder
Tid: 10-20 timmar
Gjord av: A Lundahl, H-C Doseth, 1981
Utrustning: Dubbelrep, komplett friendset t.o.m. Camelot 4, 10 kilar, 8 sling set. Inga färdiga stand.

Omdöme:
En mycket varierad och fin tur med allt från luftiga traverser till suvverän sprickklättring i världsklass. Tre repor i grad 6, varav två off-with, sätter guldkant på turen. Många njutbara 5:or gör turen till en lång och trevlig h eldagstur. Nedstigningen kan vara allt mellan himmel och helvete beroende på hur mycket snö det är i nedstigningsrännan och hur hård snön är. Bäst förhåll anden i april-maj.


Tillbaka