Omöjliga väggen

Grad: 6

Längd: ca 20 meter

Gjord av: Tomas Carlström, Ralph Höibakk, 1965

Beta:

En liten TCU i instegssprickan kan placeras från marken och säkrar kruxet. Hangla upp längs instegsrampen till en bra vila ett par meter upp. Kruxet (6a) är att komma förbi och koppla första bulten. Från vilan, sträck upp till vänster till ett bra sidogrepp, koppla förslagsvis första bulten härifrån. Efter några balansartade move leder "hej-och-hå" juggar upp till en liten nisch, 5a/b. Den mindre takpassagen passeras genom en sträckning upp till en jugge(5b). Den avslutande spricklinjen bjuder på fin och välsäkrad 5a/b klättring.


Tillbaka