Purimax

Grad: 7a+
Längd: 4 meter, 3bb + ankare
Gjord av: Johan Luhr, nångång

Beta:
Start med h & v hand på tydligt kritat grepp. Två (eller tre) fingrar på v hand upp i chippat undercling, fötterna upp på smear. H hand ut i gaston, h. fot upp i startgrep och v hand upp i flak, högt upp, men gör plats till h. hand på toppen. v. fot ut i spricka långt ut t v. så att du intar en horizontell ställning. Flagga med h ben. Klipp andra bulten. Alternativt kan man enligt Fonky klippa andra bulten direkt från gastongreppet. Matcha h till där vänster hand är, v. hand upp till tunn list under tredje bulten. h fot upp till gaston, h. drop-knee och sträck h. hand upp till ramp t v. om dieder. v. fot på flaket, sträck h hand upp till jug. Hemma.


Tillbaka