Stockholm - Morarna

Vägbeskrivning:
Åk Nynäsvägen till Haninge Centrum, ta av mot Dalarö och åk fram till avtagsvägen mot Gålö, det ligger en liten närbutik precis i korsningen. Kör tills du kommer till Gålö (sväng vänster mot Gålö havsbad), du ser klipporna på vänster sida efter ett par kilometer och parkering sker på p-platsen mitt på skogsbilvägen nedanför klippan. Skogsbilvägen har två utfarter mot stora vägen med ca 100 meters mellanrum och fungerar som riktmärke när man kör förbi. Den bortre infarten är något snällare mot bilen.

Områdesbeskrivning:
Perfekt och fast gnejsklippa med mycket bra friktion. Klippan är lätt överhängande och ca 20 meter hög. De flesta lederna är i 7:a registret och de två dunderklassikerna är Negerbollar av stål och Ondskans hemvist. Då klippan är en typisk skuggig skogsklippa (och enormt vackert belägen) måste en liten fästingvarning utfärdas. Borsta av benen ordentligt efter besöket!!

Karaktär:
Borrbultade linjer, flera med ersatta bultar. Ofta ganska hårt/långt mellan bultarna. Ingen riktig on-sight klippa (som överallt annars i stockholmsområdet). Några rena trad-turer förekommer.

Leder:


Tillbaka