Tabu

Grad: 7a+
Längd: 30m (9b + ankare)

Omdöme:
Fin klättring på bra grepp. Idiotiskt bultad i början, 6-7 meter till första bulten, därefter helt OK. Intrycket förtas av att man vid en onsight förmodligen väljer den naturliga linjen till vänster om tredje bulten, vilket alltså är "tabu". Leden går till höger om tredje bulten.
Betyg: ****

Beta:
Vid andra bulten: Från stor jug, sträck dig bort åt h och tag det stora underclinget. HF ut på smear, matcha i underclinget och gå vidare med HH till bra sidtag. Kliv upp med VF på bra fotsteg (eller skravel beroende på hur lång du är), alternativt kliv upp med HF innan man tar bra sidtaget med HH. Placera HF långt bort th i tunn spricka eller på skravel/smear strax ovanför och sträck dig långt upp till list ovanför bullen. Kliv upp med fötterna och följ bra lister snett upp åt vänster till bra vila. Resten av leden karaktäriseras av korta sekvenser mellan bra vilor.


Tillbaka