Zerberus

Grad: 8b(Fb)
Gjord av: Werner Thon, 1999

Beta:
Starta med HH och VH på varsitt sidtag, HH högre upp. VH upp till side-/undercling, fötterna på smear. Upp med fötterna (smear) och dyna till minisidlist ute th. Tassa upp ett par steg så att du kan göra en toehook med VF på samma grepp som du håller i med VH. Häng in i toehooken ordentligt och deadpointa till liten crimper rakt upp med VH. Kliv upp med HF och gå via ett mellantag till sidpull långt bort th. Häng loss och flytta fötterna bort th. Korsa till list med VH, dropknee med V ben och tag "omvänt" undercling med HH. Upp med fötterna och sträck dig upp till liten pocketlist rakt upp. Kliv nu upp med VF och ta ett hyfsat grepp på samma höjd som du har VH. Ta sedan den uppenbara listen rakt upp kliv upp med fötterna igen och tag en sned list/pinch på läppen. Dyna sedan till jug rakt upp. Hemma.


Tillbaka