Put the money on the divan

Grad: V4
Längd: ca 2,5 meter
Block nummer: 6
Gjord av: DD och Arne, 1999

Beta:
Händerna på de stora greppen. Sätt upp h.foten på smear på plattan, v.foten flggar bort, dra till och plocka sidgreppet. Använd tummen för att få bättre tag nedifrån. Gör fotbyte på smearet, kliv upp med h.foten på plattan fär h.handen var förut, greppa om sidgreppet ordentligt om nödvändigt. Flagga ut åt höger med v.benet dra till och plocka toppen. Ta inte toppen för långt till höger då pendeln gör att man lätt glider av. Alternativ start: H.foten på smearlist under kanten, dra upp och plocka sidgreppet, v.foten på smearet på plattan, resten lika.


Tillbaka